Bine ați venit pe site-ul nostru!


Comuna Fărcașa se situează în partea de vest a județului Maramureș, pe râul Somes, la 23 km de municipiul Baia Mare. Localitatea este situată în cadrul marii unități de relief numită Depresiunea Baia Mare, și are un climat temperat, cu precipitații în general suficiente pe parcursul întregului an.

Comuna Fărcașa are în componență 4 sate aparținătoare: Fărcaşa, Sârbi, Tămaia, Buzești. Atestată documentar de la începutul secolului al XIII-lea, comuna este printre primele localităţi din Transilvania.

Prima localitate despre care există mentiuni scrise este satul Tămaia, în anul 1231, și este printre primele 30 de localități din Transilvania atestate documentar. Cea de-a doua localitate menționată în documentele scrise ale vremii este satul Fărcașa și apare sub denumirea "La lupi", în anul 1424. Localitatea Sîrbi este atestată documentar în anul 1424, cu numele tradus "posesiunea româneasca a lui Toth".

 

Imagini camere supraveghere Comuna Fărcașa

Imagini camere supraveghere Comuna Fărcașa

Știri și evenimente

15.02.2021

Anunț licitație pentru închirierea unei pajiști

 

 

Nr. 648/ 12.02.2021

 

 

 

 

 

ANUNȚ
privind
închirierea suprafeței de 19,7201 ha pajiște din locul numit Corboi, proprietate a comunei Fărcașa

 

1.  Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: : COMUNA FĂRCAȘA cu sediul in , , cod de înregistrare fiscală 3694632, email primaria@farcasa-mm.ro, reprezentată legal prin Ioan STEGERAN- PRIMAR

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: pajiște în suprafață de 19,7201 ha identificată prin Corp 1 - CF nr. 51908, număr cadastral 51908, suprafață =67843 mp, Corp 2- CF nr.51901, nr. cad. 51901, suprafață=15641 mp, Corp 3- CF nr. 51910, nr. cad. 51910, suprafață = 64.094 mp, Corp 4 - CF 51913, nr. cad. 51913, suprafață = 20.686 mp,Corp 5-CF nr. 51915, nr. cad. 51915, suprafață =21.438 mp, Corp 6 - CF 51.722, nr. cad. 51.722, suprafață= 7.499 mp, proprietate publică a comunei Fărcașa., licitație publică organizată în temeiul prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr.10 din 28 ianuarie 2021 privind închirierea suprafeței de 19,7201 ha pajiște din locul numit Corboi,

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire :la cerere, de la sediul comunei Fărcașa, localitatea Fărcașa, str. Independenței, nr.59

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul  Taxe și Impozite din cadrul Primăriei comunei Fărcașa, localitatea Fărcașa, str. Independenței, nr.59

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare : Gratuit,

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.03.2021, ora 14.00.

4. Informații privind ofertele:în  Caietul de sarcini

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:10.03.2021, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: localitatea Fărcașa, str. Independenței, nr.59

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:10.03.2021, ora 11.00,. localitatea Fărcașa, str. Independenței, nr.59

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția  A II-A Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Tribunalului Maramureș, adresă: Mun. Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr.2A, telefon:  0262-218235 - 40, interioare 203, 230, fax: 0262 - 218209, e-mail: tr-maramures-reg@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 12.02.2021.

 

PRIMAR

Ioan STEGERAN 

 

 

ANUNȚ
25.01.2021

ANUNȚ

Mesajul primarului

{NUME_SITE}

Am gândit realizarea acestui site al comunei Fărcaşa pentru ca dumneavoastră, cei care locuiţi aici, dar şi cei care sunt plecaţi, în ţară sau străinătate, să poată lua contact cu tot ceea ce se întâmplă în comuna noastră.
De asemenea, pe această cale ne putem face cunoscuţi în ţară şi peste hotare, pentru a contribui decisiv la valorificarea potenţialului economic şi uman de care dispune comuna noastră.


În acest fel, orice posibil investitor va cunoaşte facilităţile pe care le oferim pentru dezvoltarea de afaceri pe raza administrativă a comunei Fărcaşa.


Ca noutate, am introdus posibilitatea de a fi în dialog cu dumneavoastră; ne veţi putea adresa întrebări, sugestii, propuneri.


Ca primar al tuturor fărcăşenilor, doresc să declar disponibilitatea instiuţiei pe care o reprezint de a fi un partener viabil şi serios de dialog cu locuitorii care m-au ales şi în slujba cărora ne desfăşurăm întreaga activitate.


Primar Stegeran Ioan

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa