Bine ați venit pe site-ul nostru!


Comuna Fărcașa se situează în partea de vest a județului Maramureș, pe râul Somes, la 23 km de municipiul Baia Mare. Localitatea este situată în cadrul marii unități de relief numită Depresiunea Baia Mare, și are un climat temperat, cu precipitații în general suficiente pe parcursul întregului an.

Comuna Fărcașa are în componență 4 sate aparținătoare: Fărcaşa, Sârbi, Tămaia, Buzești. Atestată documentar de la începutul secolului al XIII-lea, comuna este printre primele localităţi din Transilvania.

Prima localitate despre care există mentiuni scrise este satul Tămaia, în anul 1231, și este printre primele 30 de localități din Transilvania atestate documentar. Cea de-a doua localitate menționată în documentele scrise ale vremii este satul Fărcașa și apare sub denumirea "La lupi", în anul 1424. Localitatea Sîrbi este atestată documentar în anul 1424, cu numele tradus "posesiunea româneasca a lui Toth".

 

Imagini camere supraveghere Comuna Fărcașa

Imagini camere supraveghere Comuna Fărcașa

Știri și evenimente

01.09.2022

Preselectie licitatie masa lemnoasă

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE PRESELECȚIE

Nr

            Organizarea și desfășurarea preselecției operatorilor economicii/grupuri de operatori economici care au depus cereri de înscriere la licitația de masă lemnoasă pe picior organizată de către Comuna Fărcașa în data de 06.09.2022, ora 11:00 se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G.715/2017.

  1. Data și locul desfășurări preselecției:31.08.2022, ora 11:00, comuna Fărcașa, str. Independenței, nr. 59,
  2. Comisia de preselecție a fost numită prin Dispoziția Primarului Comunei Fărcașa, în următoarea componență:

1.    Roxana Alina ARNĂUȚ- consilier juridic, președinte;

- consilier, compartiment cadastru, agricultură, membru,

-consilier, compartiment urbanism, membru,

La ședință au participat următorii membrii:

1.    Roxana Alina ARNĂUȚ

2.    Paul Daniel BUȘECAN

3.    Alina FAZECAȘ

3.  Anunțul de licitație a fost publicat pe site-ul www.produselepadurii.ro, www.farcasa-mm.ro și la sediul organizatorului, în data de 22.08.2022. Acesta a prevăzut data de 31.08.2022, ora 10:00 ca termen limită pentru înscrierea la licitație și depunerea documentelor de preselecție.

4. Operatorii economici/grupurile de operatori economici care au depus în termen cererea de înscriere la licitație și documentele solicitate sunt prevăzuți în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

 

 

5. Operatori economici/grupurile de operatori economici nu au participat la ședința comisiei de preselecție.

6. Comisia de preselecție a analizat documentele depuse de către operatorii economici / grupurile de operatori economici în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini și ale Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. 715/2017.

            Comisia de preselecție a hotărât următoarele:

I.              Admiterea participării la licitație a operatorilor /grupurilor de operatori economici prevăzuți în anexa nr. 2 la prezentul proces verbal, precum și volumul de masă lemnoasă pe picior pe care aceștia îl mai pot recolta la data preselecției, conform datelor înregistrate în documentele prevăzute la cap. III;

II.            Respingerea participării la licitație a operatorilor economici /grupuri de operatori economici prevăzuți în anexa nr. 3 la prezentul proces verbal, precum și motivul respingerii lor.

7.  Operatorii economici/grupurile de operatori economici au luat la cunoștință de prevederile  Caietului de sarcini și ale contractului de vânzare cumpărare masă lemnoasă pe picior, neformulând obiecțiuni cu privire la acesta.

8. Operatorii economici/grupurile de operatori economici au luat la cunoștință că trebuie să achite anterior începerii ședinței de licitație, în contul comunei Fărcașa garanția de contractare, precum și despre situațiile în care aceasta nu se restituie.

            Prezentul proces-verbal a fost încheiat într-un exemplar, azi data de mai sus și afișat la sediul Primăriei Fărcașa la ora _____________.

            Procesul verbal se comunică tuturor operatorilor economici care s-au înscris la licitație.

 

Roxana Alina ARNĂUȚ ___________________

 

Paul Daniel BUȘECAN ___________________

 

Alina FAZECAȘ                __________________

 

Anexa nr. 1

La procesul verbal de preselecție nr5132/31.08.2022

 

 

Operatorii economici/grupurile de operatorii economici care au depus în termen cererea de înscriere la licitație și documentele solicitate

 

Nr.

Crt.

Operator economic

Adresa

Persoana împuternicită

Nr. înregistrare cerere

1.

 

SC BLIDAR FOREST SRL

 

 

 

 

Sat Băița de sub Codru, com. Băița de sub Codru, nr.126, jud. Maramureș

________

5080/26.08.2022

2

 

 

SC ARIANA MAR SRL

 

 

Ambud, comuna Păulești, str. Lisabona, nr. 13, jud. Satu Mare

_______

5128/30.08.2022

 

 

COMISIA DE PRESELECȚIE

Roxana Alina ARNĂUȚ ___________________

 

Paul Daniel BUȘECAN ___________________

 

Alina FAZECAȘ                __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

La procesul verbal de preselecție nr.  5132/31.08.2022

 

Lista operatorilor economici/ grupurilor de operatori economici ADMIȘI la licitația de vânzare masă lemnoasă pe picior din data de 06.09.2022, ora 11:00

 

Nr. crt.

Operator economic

Adresa

Persoana împuternicită

Nr. îregistrare cerere

Volum de masă lemnoasă pe picior ce poate fi recoltat

-m3 -

1.

 

SC BLIDAR FOREST SRL

 

 

 

 

Sat Băița de sub Codru, com. Băița de sub Codru, nr.126, jud. Maramureș

________

5080/26.08.2022

3.036,73 mc

2.

SC ARIANA MAR SRL

 

 

Ambud, comuna Păulești, str. Lisabona, nr. 13, jud. Satu Mare

_________

5128/30.08.2022

3.799,02 mc

 

 

 

COMISIA DE PRESELECȚIE

Roxana Alina ARNĂUȚ ___________________

 

Paul Daniel BUȘECAN ___________________

 

Alina FAZECAȘ                __________________

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

La procesul verbal de preselecție nr. 5132/31.08.2022

Lista operatorilor economici/grupurilor de operatori economici RESPINȘI la licitația de vânzare masă lemnoasă pe picior din data de 06.09.2022, ora 11:00

 

 

Nr. crt.

Operator economic

Adresa

Motivul respingerii

1

 

_______________________

 

_____________

_____________

 

 

Motive:

 

 

 

COMISIA DE PRESELECȚIE

Roxana Alina ARNĂUȚ ___________________

 

Paul Daniel BUȘECAN ___________________

 

Alina FAZECAȘ                __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesajul primarului

{NUME_SITE}

Am gândit realizarea acestui site al comunei Fărcaşa pentru ca dumneavoastră, cei care locuiţi aici, dar şi cei care sunt plecaţi, în ţară sau străinătate, să poată lua contact cu tot ceea ce se întâmplă în comuna noastră.
De asemenea, pe această cale ne putem face cunoscuţi în ţară şi peste hotare, pentru a contribui decisiv la valorificarea potenţialului economic şi uman de care dispune comuna noastră.


În acest fel, orice posibil investitor va cunoaşte facilităţile pe care le oferim pentru dezvoltarea de afaceri pe raza administrativă a comunei Fărcaşa.


Ca noutate, am introdus posibilitatea de a fi în dialog cu dumneavoastră; ne veţi putea adresa întrebări, sugestii, propuneri.


Ca primar al tuturor fărcăşenilor, doresc să declar disponibilitatea instiuţiei pe care o reprezint de a fi un partener viabil şi serios de dialog cu locuitorii care m-au ales şi în slujba cărora ne desfăşurăm întreaga activitate.


Primar Stegeran Ioan

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa