Bine ați venit pe site-ul nostru!


Comuna Fărcașa se situează în partea de vest a județului Maramureș, pe râul Somes, la 23 km de municipiul Baia Mare. Localitatea este situată în cadrul marii unități de relief numită Depresiunea Baia Mare, și are un climat temperat, cu precipitații în general suficiente pe parcursul întregului an.

Comuna Fărcașa are în componență 4 sate aparținătoare: Fărcaşa, Sârbi, Tămaia, Buzești. Atestată documentar de la începutul secolului al XIII-lea, comuna este printre primele localităţi din Transilvania.

Prima localitate despre care există mentiuni scrise este satul Tămaia, în anul 1231, și este printre primele 30 de localități din Transilvania atestate documentar. Cea de-a doua localitate menționată în documentele scrise ale vremii este satul Fărcașa și apare sub denumirea "La lupi", în anul 1424. Localitatea Sîrbi este atestată documentar în anul 1424, cu numele tradus "posesiunea româneasca a lui Toth".

 

Imagini camere supraveghere Comuna Fărcașa

Imagini camere supraveghere Comuna Fărcașa

Știri și evenimente

30.03.2021

ANUNȚ EXAMEN DE PROMOVARE în gradul profesional imediat superior :

 

 

 

 

ANUNȚ

EXAMEN DE PROMOVARE

            Comuna Fărcașa organizează în data de 12.04.2021, la ora 10,00 examen de promovare în gradul profesional imediat superior  :

Nr crt

Denumire funcție

categoria

compartiment

Grad profesional deținut

Grad profesional pt care se organizează concursul

1

Bibliotecar

execuție

Cultură

II

I

 

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 41 alin. (1), (2), (7), (8)  și art. 451 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare,, respectiv:

-       cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate, sa fi obţinut calificativul „foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale.

-       să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul din care promovează;

Condiţii de desfăşurare a examenului:

1. Dosarul de înscriere la examen se va depune la sediul autorității publice, compartimentul resurse umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la data  publicării anunțului şi va cuprinde:

 

 

 

 

  • formularul de înscriere la examen;
  • adeverință în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  • copii a cel puțin 2 rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care angajatul s-a aflat în activitate și la care a obținut calificativul "foarte bine"

 

2. Concursul de promovare în gradul imediat următor va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor.

3. Concursul se va desfășura la sediul autorităţii publice: localitatea Fărcaşa, str. Independenţei, nr.59.

 

 

PRIMAR

Ioan STEGERAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie,

 examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a personalului contractual din cadrul compartimentului cultură

Constituția României, republicată;

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea bibliotecilor nr. 334/2002 cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 593/2004 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002;

5. Ordinul nr. 2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestionarea și inventarieirea documentelor specifice bibliotecilor publice;

6. Ordinul nr. 2069/1998 privind aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a bibliotecilor publice.

7. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996

8. Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996

 

 

 

 

 

 

 

03.03.2021

Chestionar pentru întocmirea „Strategiei de dezvoltare locală a comunei Fărcașa, județul Maramureș, perioada 2021 - 2027”. Atenție: acest chestionar se adresează doar PERSOANELOR FIZICE!

Vă adresăm rugămintea de a răspunde la chestionarul de mai de jos, necesar pentru elaborarea analizei pentru întocmirea „Strategiei de dezvoltare locală a comunei Fărcașa, județul Maramureș, perioada 2021 - 2027".Vă aducem la cunoștință faptul că prezentul chestionar este anonim. Răspunsul dumneavoastră este important pentru noi, pentru conturarea liniilor de dezvoltare viitoare.

https://tinyurl.com/46wccsx8 

Mesajul primarului

{NUME_SITE}

Am gândit realizarea acestui site al comunei Fărcaşa pentru ca dumneavoastră, cei care locuiţi aici, dar şi cei care sunt plecaţi, în ţară sau străinătate, să poată lua contact cu tot ceea ce se întâmplă în comuna noastră.
De asemenea, pe această cale ne putem face cunoscuţi în ţară şi peste hotare, pentru a contribui decisiv la valorificarea potenţialului economic şi uman de care dispune comuna noastră.


În acest fel, orice posibil investitor va cunoaşte facilităţile pe care le oferim pentru dezvoltarea de afaceri pe raza administrativă a comunei Fărcaşa.


Ca noutate, am introdus posibilitatea de a fi în dialog cu dumneavoastră; ne veţi putea adresa întrebări, sugestii, propuneri.


Ca primar al tuturor fărcăşenilor, doresc să declar disponibilitatea instiuţiei pe care o reprezint de a fi un partener viabil şi serios de dialog cu locuitorii care m-au ales şi în slujba cărora ne desfăşurăm întreaga activitate.


Primar Stegeran Ioan

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa